Czwartek, 22 Marca 2018
Misjonarze Klaretyni

Św. Antoni M. Klaret, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów

Misjonarze Klaretyni to wspólnota zakonna gromadząca kapłanów i braci zakonnych żyjących charyzmatem św. Antoniego M. Klareta. Historia Zgromadzenia sięga XIX wieku, kiedy żył i działał jego założyciel. Początkowo jako kapłan diecezji Vich działał on na terenie Katalonii - jako wikariusz a następnie administrator parafii w Sallent. Pełniąc ten urząd poczuł powołanie do Ewangelizowania w Kościele w znacznie szerszym zakresie niż ten, na który pozwalała mu jego funkcja. 16 lipca 1849 roku razem z 5 innymi kapłanami diecezji Vich założył stowarzyszenie księży mające za cel prowadzenie misji i rekolekcji, a także życie wspólnotowe radami ewangelicznymi. Choć na początku nie była to wspólnota o charakterze ściśle zakonnym - nie składano ślubów - dalszy rozwój duchowy tej wspólnoty doprowadził do jej przemiany w organizm prawdziwej kongregacji apostolskiej. Dynamiczny rozwój Zgromadzenia w tamtym okresie zawdzięczamy przede wszystkim o. Jose Xifre CMF, który był trzecim przełożonym generalnym Zgromadzenia.

Dzisiaj nasze Zgromadzenie prowadzi działalność na wszystkich zamieszkałych kontynentach świata, a naszym zadaniem jest misjonarska posługa Słowa Bożego. Oznacza to, że nie wiążąc się wyłącznie z jednym typem apostolatu staramy się dotrzeć z Ewangelią do różnych środowisk, które w klasycznym duszpasterstwie parafialnym pozostają z daleka od Kościoła. Nasza posługa dotyczy także środowisk parafialnych i kieruje się na ożywienie ich ducha wiary, braterstwa i wzajemnej troski materialnej i modlitewnej. Podejmujemy zatem takie apostolaty jak: duszpasterstwo parafialne, rekolekcje parafialne i zakonne, katechizacja, działalność edukacyjna, dydaktyczna i naukowa, przygotowanie i promocja świeckich ewangelizatorów, misje ludowe i misje ad gentes

Podstawowym źródłem tożsamości, a więc zasadą, która wyznacza życie klaretyna nie są ani święcenia kapłańskie ani ich brak, lecz zgodnie z osobistym powołaniem, klaretynem - kapłanem lub bratem zakonnym jest:

Synem Niepokalanego Serca Maryi jest ten, kto płonie miłością i rozpala nią wszystko na swej drodze. Kto skutecznie pragnie i wszelkimi środkami usiłuje rozpalić wszystkich ludzi ogniem Boskiej miłości. Nic go nie odstrasza, raduje się w niedostatku, podejmuje trudy, chętnie się poświęca, znajduje upodobanie w oszczerstwach i radość w udrękach. Myśli wyłącznie o tym jak naśladować Jezusa Chrystusa w modlitwie, pracy i cierpieniu, zawsze i jedynie starając się o większą chwałę Boga i zbawienie dusz.

Konstytucje p. 9